OVER ONS


ALGEMEEN

Stichting Hero4Heroes is statutair gevestigd in Ede.

 

GEGEVENS

Stichting Hero4Heroes
Tuinderslaan 5
6713 HE EDE

 

EMAIL  info@stichtinghero4heroes.nl

IBAN    NL18 ABNA 0121 0562 36

RSIN    865051793

KVK     89643038

BTW    NL865051793B01

 

MISSIE

Stichting Hero4Heroes heeft ten doel: ter nagedachtenis aan Jahraino Poestkoke en motivatie wil de stichting geld inzamelen voor

het financieren en ondersteunen van neurologische onderzoek om (kinder)hersentumoren in de toekomst beter te kunnen behandelen.

En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Stichting Hero4Heroes tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het voeren van acties rondom en het organiseren van een eenmalig benefitevenement;
  • Al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Bekijk hier het beleidsplan van Stichting Hero4Heroes

 

BESTUUR

Het bestuur van Stichting Hero4Heroes bestaat uit de volgende vier personen:

  • Jeffry Poestkoke (voorzitter)
  • Jo-an Poestkoke (vicevoorzitter)
  • Patricia van Maanen (penningmeester)
  • Jessica van de Weerd (secretaris)

 

De bestuurders van Stichting Hero4Heroes ontvangen geen beloning voor hun werk.
Stichting Hero4Heroes heeft geen medewerkers in dienst, maar draait volledig op de inzet van vrijwilligers.

 

Voor de bestuursleden van Stichting Hero4Heroes zijn een aantal sleutelwoorden belangrijk:

  • Integriteit
  • Transparantie
  • Open communicatie

 

FINANCIELE VERANTWOORDING

Stichting Hero4Heroes heeft een ANBI-status aangevraagd en is daardoor verplicht een administratie te voeren.

Stichting Hero4Heroes beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De ontvangen middelen die worden geworven door stichting Hero4Heroes zullen ten behoeve van de doelstelling worden uitgekeerd.

Er zal slechts een klein gedeelte aan werkkapitaal in de stichting worden aangehouden.

 

De inkomsten en uitgaven zullen onder verantwoordelijkheid van de penningmeester worden bijgehouden. 

Aan het eind van een kalenderjaar zal door de penningmeester het administratieve boekjaar worden afgesloten.

Vanuit daar zal een jaaroverzicht worden gemaakt van de baten en lasten over het betreffende kalenderjaar.

 

ANBI

Stichting Hero4Heroes heeft een ANBI-status.  Een ANBI-status heeft als voordeel dat organisaties

en particulieren hun giften kunnen aftrekken van de belasting. Bovendien wordt de stichting gevrijwaard van het betalen

van belasting over giften en schenkingen.

 


Helpt u ons mee met onze missie?

Doneer dan nu!

 Klik op de DONEER button en vul de gewenste doneerbedrag in.